برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3266)

فهرست مطالبعنوان صفحهفصل اول: کلیاتچکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………31-1-1- فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………62-1-1- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..63-1-1- اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….72-1-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………81-2-1-معرفی موضوع………………………………………………………………………………………………………………82-2-1- مراتع دارای طرح مرتعداری…………………………………………………………………………………………103-2-1- تاریخچه تهیۀ طرح‌های مرتعداری در کشور…………………………………………………………………..114-2-1- روند تهیه طرح‌های مرتعداری و عملکرد آن‌ها Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه ارشد رایگان c (3265)

سپاس فراوان از جناب آقای دکتر ابراهیم امیدوار که روشنا بخش این راه پر فراز و نشیب بودند.فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1فصل اول: کلیات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………32-1- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..53-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..61-3-1- اهداف علمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..62-3-1- اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………………64-1-تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61-4-1- زمین لغزش……………………………………………………………………………………………………………………………………61-4-1-1-پیکر شناسی زمین Read more…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3264)

2-11-4- آرتمیا در تولید نمک مرغوب242-11-5- کاربردهای ویژه آرتمیا برای تغذیه گونه های آبزی پروری242-11-6- آرتمیاهای یخ زده و خشک شده تحت سرمای شدید252-14- ارزش غذایی آرتمیا262-15- فعالیت های آنزیمی در آرتمیا272-16- باکتری های پروبیوتیک292-16-1- Read more…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3263)

1-4-1-5-هموگلوبین271-5-شاخص های بیوشیمیایی271-5-1-پروتئین کل پلاسما و آلبومین271-5-2-گلوکز281-5-3-گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز281-6-رابطه عوامل محیطی و میکروفلور دستگاه گوارش281-7-باکتری های اسید لاکتیک (LAB)291-7-1-رده بندی علمی30فصل دوم: سابقه ی تحقیق2- سابقه ی تحقیق32فصل سوم: مواد و روش ها3-1-مکان و Read more…

پایان نامه

پایان‌نامه رایگان c (3262)

3-1-2.موادی که جهت تهیه محیط کشت(Guilard,1983)F/2 مورد استفاده قرارمیگیرند233-1-2-1.محلول استوک مواد غذایی233-1-2-2. محلول سیلیکات233-1-2-3. محلول استوک ویتامین بیوتین233-1-2-4. محلول استوک ویتامین B_12233-1-2-5. محلول ویتامین233-1-2-6. محلول استوک فلزات کمیاب233-2. ابزار مورد نیاز243-3. روش کار243-3-1. مرحله تهیه Read more…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3260)

1-7-2- محدوده زمانیپژوهش حاضر به لحاظ زمانی محدود به 6 ماهه دوم سال 1392 می باشد. 1-7-3- محدوده مکانیاین پژوهش از نظر مکانی، روستاهای جنگل نشین حوزه رویشی کبیرکوه (شهرستان دره شهر) را به صورت Read more…

پایان نامه

منابع تحقیق c (3258)

1-2-9- روش‌های آماری در آنالیز پوشش گیاهی141-2-9-1- روش طبقه‌بندی141-2-9-2-روش رسته‌بندی15فصل دوم : مروری بر پژوهش‌های انجام شده2-1- مطالعات صورت گرفته در زمینه گروه گونه‌های اکولوژیک و ارتباط آن با عوامل محیطی172-2- مطالعات صورت گرفته در Read more…

پایان نامه

دانلود مقاله c (3255)

2-4-11 روشهای تطبیقی332-4-12 شبکهها Networks332-4-13 تجزیه و تحلیل مکانی- سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS342-5 انتخاب روش مناسب CEA352-5-1 نکات کلیدی برای انتخاب روشها352-5-2 ویژگیهای روشهای CEA362-6 فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)362-6-1 اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی372-6-2 مراحل فرایند Read more…